Ses vi på Tillgänglighetshelgen?

Välkommen till Tillgänglighetshelgen 2019 som arrangeras på Skånes Djurpark!

Söndagen 12/5 2019 är du välkommen till Skånes Djurpark för att under en dag trivas och lyfta fram några olika aspekter av tillgänglighet för personer med någon form av funktionsnedsättning. Organisationer som representerar tillgång till rekreation, idrott och socialt liv på så lika villkor som möjligt finns på plats för att prata om sina verksamheter och för att ge möjlighet att ”prova på” aktiviteter. För personer som är kopplade till de deltagande organisationerna är Tillgänglighetshelgen även ett arrangemang för att träffas och ha roligt ihop. Vi välkomnar dig, oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte, men som är intresserad av ett samhälle som är tillgängligt för alla!